• bar1.jpg
  • bar2.jpg
  • bar3.jpg

政策宣導 (840)

● 民眾如有下列6項所得或收入時,由扣費單位按費率1.91%就源扣取並繳納補充保險費。 保險對象應扣取補充保險費項目之上、下限…
第 9 頁,共 210 頁